spec. ginekologije i akušerstva

Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu završila je 2008. godine. Specijalistički ispit iz ginekologije i akušerstva položila je sa najvišom ocenom. Specijalistički akademski rad „Embrionalne stem ćelije – dosadašnja saznanja“ je odbranila 2011. godine. Završila je kurseve iz endoskopske hirurgije u ginekologiji (2011. godine), Ian Donald ultrazvučnu školu (2011. godine) seminare i ispit iz kolposkopije (2012. godine). Zaposlena na Klinici za ginekologiju i akušerstvo Univerzitetskog Kliničkog centra Srbije (GAK Višegradska) na Odeljenju poliklinike ginekologije, od 2009. godine.

Zakažite termin kod Dr Željke Vuković

    Doktor: Dr Željka Vuković

    Izaberite uslugu:
    (prikazane usluge i cene)