spec. ginekologije i akušerstva

Prim.dr med.Svetlana Petaković je  specijalista ginekologije i akušerstva.   Rođena je u Beogradu 1952.godine gde je završila  osnovnu  školu i  gimnaziju. Diplomirala je na Medicinskom fakultetu  u Beogradu  1977.godine . Specijalistički ispit  iz ginekologije i akušerstva  položila je  sa odličnim uspehom  u Beogradu  jula l990. godine. Bila je u neprekidnom  radnom odnosu u Zdravstvenom centru u Sremskoj Mitrovici  i Opštoj Bolnici u Sremskoj Mitrovici  od 1977.godine do 2017. godine. Zvanje primarijusa dodeljeno joj je 2002. godine.  Kratko vreme (od decembra l997.god. do februara 1998.god.) bila je šef  konzervativne ginekologije u Službi za ginekologiju, akušerstvo i neonatologiju Opšte bolnice u Sremskoj Mitrovici. Od l998.godine do 2009. imenovana je  za šefa akušerske službe ( u čijem sastavu se nalazi  odeljenje  patologije trudnoće, porodilište i  odeljenje  babinjara).  Udata je i ima dvoje dece.

            Zbog njenih stručnih i  menadžerskih sposobnosti bila je postavljena  1998.godine za Koordinatora programa “ Baby frendly inicijative “ za region Srema i Zdravstveni centar u Sremskoj Mitrovici. Kao koordinator  programa i šef akušerske službe  ima velike zasluge u dodeli međunarodnog  sertifikata BFI -“ Baby frendly iniciative “ ( Bolnica prijatelj majki i novorođenčadi ) koji je 2001.godine  dodeljen  Porodilištu i Zdravstvenom centru  u Sremskoj Mitrovici . Sertifikat je dodelio “ Uniceff “ , Svetska zdravstvena organizacija i Savezni  zavod za  zaštitu i unapređenje zdravlja. Prim. dr Svetlana Petaković je jedini ginekolog  u zemlji koji je sproveo program  u celosti u okviru svog Zdravstvenog centra, za razliku od drugih centara gde su  koordinatori  bili pedijatri.

          Pored predanog i stručnog rada u okviru ginekologije i akušerstva značajna funkcija  na kojoj se nalazila je i funkcija  predsednika  Podružnice lekara Sremske Mitrovice u periodu od 2001- 2003. godine. U okviru te dužnosti organizovala je i  učestvovala na stručnim sastancima  lekara  različitih  specijalnosti .

               Bila je član Predsedništva ginekološko-akušerske  sekcije SLD u Beogradu, član Predsedništva  ginekološko akušerske sekcije DLV-SLD u  Novom Sadu i  Predsedništva  DLV-SLD u Novom Sadu.  Takođe  je i član   Sekcije za  umetrnost i kulturu  DLV i SLD.

               Aktivno je  učestvovala  sa stručnim radovima i u organizaciji  nekoliko  sastanaka Ginekološko-akušerske sekcije i Perinatalne sekcije  SLD DLV koji su bili organizovani u Sremskoj Mitrovici. Učestvovala je više puta  sa stručnim radovima na Ginekološko-akušerskoj i Perinatalnoj  sekciji Srpskog lekarskog društva, na Ginekološko-akušerkim Nedeljama  u Beogradu kao i na Kongresu  lekara otadžbine i dijaspore u Beogradu. Posebno  je  zapaženo  učešće  na  Svetskim kongresima  ( II Svetski  kongres  o trudnoći i porođaju – Rim, Italija, 1997.god.;  XII Svetski kongres dečije i adolescentne ginekologije – Helsinki, Finska,  1998.god.; IV Internacionalni  kongres  o mladim ženama u 21. veku – Atina , Grčka 1998.god.  i II Svetski kongres  o kontraverzama u ginekologiji, akušerstvu i infertilitetu – Pariz, Francuska, 2001.god. ).  Nakon  kongresa u Rimu  rad joj je štampan u prestižnoj  međunarodnoj publikaciji “ The Parthenon  Publisching  Group“ koji  se izdaje u Americi i Engleskoj . Koliko je uspešan  sručni rad  Prim. dr Svetlane Petaković   pokazuje   nagrada  za  najbolji  rad  u  sesiji  postera   na  XII Svetskom  kongresu  u Finskoj. Uz Sertifikat  za najbolji rad dodeljena joj  je i novčana nagrada  u iznosu od  1000  finskih  maraka.

Aktivno učestvovala sa stručnim radovima na Internacionalnom kongresu u Pragu,Češka Republika-2006.god. i na Internacionalnom kongresu u Istambulu, Turska-2009god. Objavila je u domaćim  i  inostranim stručnim  publikacijama  više  autorskih  i  koautorskih  radova.

Bila je imenovana je za mentora  dela specijalističkog  staža iz ginekologije  i akušerstva  odlukom Nastavno – naučnog  veća  Medicinskog fakulteta u Beogradu i Novom Sadu. Dobitnik  je više DIPLOMA  i ZAHVALNICA Srpskog lekarskog društva i Društva lekara Vojvodine. Predano i stručno  prenosila je   svoje znanje i praktično iskustvo  mlađim kolegama i saradnicima.

       Od 2017.godine svoj stručni i profesionalni rad nastavlja u više privatnih Poliklinika i ginekoloških ordinacija.

Zakažite kod Dr Svetlane Petaković

    Doktor: Prim. Dr Svetlana Petaković

    Izaberite uslugu:
    (prikazane usluge i cene)