Dr Nikola Baroš

spec. anesteziologije, reanimatologije i intenzivne terapije

Dr Nikola Baroš, specijalista anesteziologije, renimatologije i intenzivne terapije.
Medicinski fakultet u Beogradu završio 2011. godine. Specijalizaciju završio 2019. godine na Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu. Zaposlen od 2012. godini u Opštoj bolnici Sremska Mitrovica, odeljenski lekar Odeljenja anestezije i intenzivne terapije. Član Udruženja anesteziologa i intenzivista Srbije od 2019.g.

Zakažite kod Dr Nikole Baroša

    Doktor: Dr Nikola Baroš

    Izaberite uslugu:
    (prikazane usluge i cene)