Dr Nevenka Žambok Cvejić

neuropsihijatar – konsultant po pozivu

Medicinski fakultet završila 1983. godine u Novom Sadu. Specijalizacija iz neuropsihijatrije 1994. Iste godine završena i obuka iz elektomioneurografije (EMNG). Radi neurološke preglede i EMNG dijagnostiku.

Zakažite kod Dr Nevenke Žambok

    Doktor: Dr Nevenka Žambok Cvejić

    Izaberite uslugu:
    (prikazane usluge i cene)