Prof. Dr med. sci Aleksandar Tomić

spec. opšte hirurgije i subscpecijalista vaskularne hirurgije

Dr Aleksandar Tomić rođen je 1970. godine. 1997. godine diplomirao je na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Nakon toga je specijalizirao opštu a subspecijalizirao vaskularnu hirurgiju na Medicinskom fakultetu Vojnomedicinske akademije. Magistarski rad odbranio je 2001. godine, a doktorsku tezu 2011.

Od 2004. godine stalno zaposlen na Klinici za opštu i vaskularnu hirurgiju na VMA, najpre kao lekar specijalista a potom i kao načelnik 2. odeljenja. Profesor je na Katedri za hirurgiju na VMA. Član je transplantacionog tima i uradio je samostalno više desetina transplantacija bubrega.

Član je nekoliko udruženja lekara. Autor je u više stručnih i naučnih radova i predavač na OPSW.

Sprovodi najsloženije intervencije na vaskularnom sistemu, uključujući karotidne endarterektomije, otvorene rekonstrukcije aneurizmi abdominalne aorte, tromboze šuplje vene, hirurško lečenje tumora retroperitoneuma, bubrega i nadbubrega.
Obavlja i rekostruktivne zahvate na krvnim sudovima abdomena i ekstremiteta zahvaćenih tumorom, operacije hibridne rekonstrukcije luka aorte kao i torako-abdominalne aorte.

Zakažite kod Prof. Dr med. sci Aleksandra Tomića

    Doktor: Prof. Dr med. sci Aleksandar Tomić

    Izaberite uslugu:
    (prikazane usluge i cene)