Dr Vladimir Savatić

specijalista ortopedske hirurgije sa traumatologijom
Rodjen 1973. godine.
Završio srednju medicinsku školu u Sremskoj Mitrovici 1991. godine.
Medicinski fakultet u Novom Sadu završio 1997. godine. Od 1999. godine zaposlen u Opštoj bolnici Sremska Mitrovica (2001. godine stalno zaposlen u službi ortopedije).
Specijalizaciju ortopedije sa traumatologijom završio 2006. godine u Novom Sadu.
Učesnik brojnih domaćih i međunarodnih kongresa ortopeda.
Dugogodišnje iskustvo u sportskom traumatizmu.