spec. psihijatar – konsultant po pozivu

Završio Medicinski fakultet u Beogradu 2004. godine. Psihijatriju specijalizirao 2014. godine. Predavanja na stručnim i naučnim skupovima i konferencijama: Praktična primena Paliperidona 2019. godine; Primena Duloxetina u lečenju depresije i anksioznih poremećaja 2019. godine…

Zakažite kod Dr Stanimira Čekerinca

    Doktor: Dr Stanimir Čekerinac

    Izaberite uslugu:
    (prikazane usluge i cene)