Dr Sanja Milovanović

logoped

Logopediju završila na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju u Beogradu.
Već 20 godina radi u školi sa decom sa smetnjama u razvoju.

Zakažite kod Dr Sanje Milovanović

    Nutricionista: Dr Sanja Milovanović

    Izaberite uslugu:
    (prikazane usluge i cene)