spec. radiologije

Specijalista radiolog. Diplomirao na Medicinskom fakultetu u Beogradu.

-Usavršavanje i iskustvo: Škola digestivne radiologije – Medicinski fakultet Beograd

CT škola – Medicinski fakultet Novi Sad

Imidžing dojke –  Medicinski fakultet Novi Sad

Kurs-Detekcija i dijagnostika bolesti dojke-multimodalni pristup, Beograd, prof. dr Laslo Tabar, 2018. i 2019. godine…

-Učestvovao kao predavač:

I Kongres kardiovaskularnog imidžinga Srbije 2015. godine, Kurs – Ultrazvuk osteoartikularnog sistema i dojke, 2015. godine, Škola Dopler sonografije, UMI Srbije, 2016. godine, Kurs – Savremeni pristup u otkrivanju bolesti dojke ultrazvukom, 2016. godine, Kurs – Ultrazvučna elastografija, 2017.godine, Kurs-CT i Ultrazvučna dijagnostika u digestivnoj patologiji, Škola Dopler sonografije – SUZUM, Kragujevac, 2019. godine…

Zakažite kod Dr Perice Adnađevića

    Doktor: Dr Perica Adnađević

    Izaberite uslugu:
    (prikazane usluge i cene)