Dr Jovana Božić Kurajić

Diplomirani psiholog

Dečji psiholog

Diplomirala u Novom Sadu na katedri za Psihologiju.

Sertifikovana za primenu Dijagnostike neurorazvojnih problema kod dece, praktikant terapije za senzornu integraciju, u okviru edukacije za psihoterapiju.

Poseduje zvanje psihološkog savetnika u edukaciji.

Slušati i razumeti dete je zadatak svakog roditelja!

U razvoju deteta se jasno mogu raspoznati određeni periodi koji traju od 0-6, 6-12, 12-17 godina. Svaki od ovih perioda uključuje svoje karakteristike i izazove.

Koje simptome i pojave kod dece ne smete da ignorišete?

-poremećaj ishrane i ritma spavanja u ranom periodu

-problemi sa kontrolom mokrenja i stolice, navikavanje na čistoću

-rad sa hipersenzitivnom decom

-problemi adaptacije i odvajanja,

-produžena faza negativizma kod deteta, česti izlivi besa (tantrumi),

-razumevanje emocija

-psihološki tretman psihosomatskih smetnji (bol u stomaku, glavobolja, tikovi)

-jačanje samopouzdanja i motivacije, nošenje sa kritikom

-lakše i uspešnije učenje

-veštine komunikacije

-psihodijagnostička procena (procena psihomotornog i socijalnog razvoja, procena intelektualnih sposobnosti, psihološko tetiranje ličnosti)

Moguć savetodavni i edukacijski rad sa roditeljima!

Zakažite kod Dr Jovane Božić Kuraljić

    Nutricionista: Dr Jovana Božić Kurajić

    Izaberite uslugu:
    (prikazane usluge i cene)