spec. ginekologije i akušerstva

Diplomirala na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 1990.godine.
Specijalizaciju iz ginekoligije i akušerstava završila 1998. g. na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Pored specijalizacije poseduje diplome škole za:
– ultrazvučnu dijagnostiku i kolor dopler
– kolposkopiju
– citoskrinig

Radi u Službi za zdravstvenu zaštitu žena pri Domu zdravlja Sremska  Mitrovica.

Zakažite pregled kod Dr Ivone Milovanović

    Doktor: Dr Ivona Milovanović

    Izaberite uslugu:
    (prikazane usluge i cene)