Dr Boško Laćarac

hirurg

Medicinski fakultet završio 1975. godine, specijalizaciju iz opšte hirurgije 1983. na VMA.

-Izvršio preko 10.000 operacija iz traumatologije, abdominalne hirurgije, vaskularne hirugije i laparoskopije, što su ujedno i oblasti hirurgije iz koje ima završene subspecijalizacije.