NAZIV USLUGE CENA
PREGLED ORTOPEDA 3,000.00
UKLANJANJE PROMENA SA EKSTREMITETA VEL. DO 2 CM SA PH NALAZOM 12,500.00
UKLANJANJE PROMENA OD 2CM DO 5 CM 15,000.00
UKLANJANJE PROMENA VEĆIH OD 5CM 20,000.00