Cenovnik – Ginekologija

GINEKOLOGIJA CENA
SPECIJALISTIČKI GINEKOLOŠKI PREGLED 3,000.00
UZ GINEKOLOŠKI PREGLED 3,000.00
SPECIJALISTIČKI PREGLED+UZ 5,000.00
UZ PREGLED TRUDNICE 3,000.00
EKSPERTNI UZ TRUDNICE 5,000.00
4D UZ PREGLED TRUDNICE 6,000.00
CTG 1,000.00
MALI GINEKOLOŠKI PAKET(PREGLED+UZ+PAPPA+VS) 4,000.00
SREDNJI GIN. PAKET (PREGLED+UZ+KOLPOSKOPIJA) 4,500.00
VELIKI GIN. PAKET(SP.PREGLED+UZ+PAPPA+VS+KOLPOSKOPIJA) 5,000.00
KOLPOSKOPIJA 3,000.00
KONTROLA BEZ PREGLEDA 2,000.00
KONTROLA SA NALAZIMA BEZ PREGLEDA 3,000.00
UZIMANJE BRISA(CB,VB SA ANTIBIOGRAMOM) 1,500.00
FOLIKULOMETRIJA 1,000.00
FOLIKULOMETRIJA (3 U 3 DANA) 3,000.00
BIOPSIJA PVU BEZ ANESTEZIJE 8,000.00
BIOPSIJA U ANESTEZIJI-KIV 15,000.00
EKSPLORATIVNE KIRETAŽE 18,000.00
PH VERIFIKACIJA DR ŠOJIĆ 2,500.00
KONDILOM TIP A 6,000.00
KONDILOM TIP B + ANESTEZIJA 13,000.00
KONDILOM TIP C + ANESTEZIJA 15,000.00
KONDILOM TIP D + ANESTEZIJA 20,000.00
ANESTEZIJA-ANALGOSEDACIJA 5,000.00
APLIKACIJA SPIRALE 4,000.00
VAĐENJE SPIRALE +EKSPLORATIVNA KIRETAŽA+ ANESTEZIJA 18,000.00
VAĐENJE SPIRALE BEZ ANESTEZIJE 3,000.00
BIOPSIJA PVU+KIRETAŽA CK+ANESTEZIJA 18,000.00
BIOPSIJA PVU+TCG+ANESTEZIJA 18,000.00
BIOPSIJA PVU+FRAK.EKSP.KIRETAŽA+ANESTEZIJA 18,000.00
POLIPEKTOMIJA+FRAK.EKSP.KIRETAŽA+ANESTEZIJA 18,000.00
FRAKCIONIRANA EKSPLORATIVNA KIRETAŽA+ANESTEZIJA 18,000.00
EVAKUACIONA KIRETAŽA+ANESTEZIJA 18,000.00
ZBRINJAVANJE LEZIJE NA CERVIKSU-TCG BEZ ANESTEZIJE 6,000.00
ZBRINJAVANJE LEZIJE NA GRLIĆU MATERICE+ANESTEZIJA 11,000.00
SPALJIVANJE RANICE NA GRLIĆU SA ANESTEZIJOM 18,000.00
UKLANJANJE PROMENE SA VULVE,VAGINE.PERIANALNE.REGIJE 8,000.00
UKLANJANJE PROMENE SA VULVE,VAGINE,PERIANALNEREGIJE+ANESTEZIJA 13,000.00
INCIZIJA APSCESA BARTOLINIJEVE ŽLEZDE 5,000.00
ZBRINJAVANJE POVREDE VULVE I VAGINE 6,000.00
SERKLAŽ+ANESTEZIJA 18,000.00
DESERKLAŽ 2,000.00
UTI (UTEROTUBARNA INSTILACIJA) 2,500.00
KONIZACIJA PVU+KIRETAŽA CK+ANESTEZIJA 40,000.00
LOOP DIJATERMIA PVU+KIRETAŽA CK+ANESTEZIJA 25,000.00
PREKID TRUDNOĆE DO 10 NEDELJA SA ANESTEZIJOM 18,000.00
PREKID TRUDNOĆE DO 10 NEDELJA U LOKALNOJ ANESTEZIJI 10,000.00
TOALETA RANE I PREVIJANJE 1,000.00
SKIDANJE KONACA I PREVIJANJE 1,500.00
VAGINALNO TUŠIRANJE 1,000.00
I.M. DAVANJE INJEKCIJE, BEZ LEKA 500.00
I.V. DAVANJE INJEKCIJE, BEZ LEKA 800.00
PLASIRANJE BRAUNILE SA DAVANJEM INFUZIJE 1,000.00
PAPA+VS  DR ŠOJIĆ 700.00
DOUBLE TEST 1 2,640.00
TRIPLE TEST 3,080.00
QUADRIPLE TEST 5,830.00
USLUGA UZIMANJA BRISA 250.00
KONSULTATIVNI PREGLED GINEKOLOGA 3.000
TERMOKOAGULACIJA+BIOPSIJA 13.000
APLIKACIJA PESARA (SA DONETIM PESAROM) 4.000
TOALETA PESARA 3.000
EKSTRAKCIJA PESARA 2.000
BIOPSIJA PVU+FRAK.EKSP.KIRETAŽA 13.000
PALPATORNI PREGLED DOJKI 3.000